Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kung Mester beszélgetései 2

KUNG MESTER BESZÉLGETÉSEI

 

AKI MÉG NEM SZÁMÍT

A Mester így szólt:

– A művelt ember az igazságra törekszik. De aki foltos ruháját és szegényes táplálékát szégyelli, az még nem számít.

 

ELFOGULATLANSÁG

A Mester így szólt:

– A bölcs nem elfogult, sem amikor elfogad, sem amikor elutasít. Az igazság oldalán áll.

 

KI MIT KERES

A Mester így szólt:

– A bölcs a súlyt az értékre teszi, a közönséges ember a külsőre; a bölcs a törvényt keresi, a közönséges ember a hatalmasok kegyét.

 

ELŐNY ÉS ZAVAR

A Mester így szólt:

– Aki mindig az előnyt keresi, állandó zavarban él.

 

ERKÖLCS ÉS KORMÁNYZÁS

A Mester így szólt:

– Aki államát az erkölcs törvényeivel kormányozza, ugyan mi baj érheti? Annak, aki államát nem az erkölcs törvényeivel kormányozza, ugyan mit használ az erkölcs?

 

AMI TÖBB

A Mester így szólt:

– Gondod ne az legyen, hogy nincs hivatalod, hanem hogy arra érdemes légy.

Gondod ne az legyen, hogy nem vagy híres, hanem hogy arra méltó légy.

 

AZ EGYETLEN MONDAT

A Mester így szólt:

– Úgy-e, Shen, tanításom nem több, mint egyetlen mondat?

Dsong mester válaszolt:

– Egyetlen mondat.

Amikor a Mester kiment, a tanítványok azt kérdezték:

– Melyik az a mondat?

Dsong mester így szólt:

– Légy hű önmagadhoz és légy jó máshoz. Ez a Mester tanítása. S ebben minden benne van.

 

KÖTELESSÉG ÉS HASZON

A Mester így szólt:

– Ami a bölcs szeme előtt áll: a kötelesség; ami a közönséges ember szeme előtt áll: a haszon.

 

A SZÜLŐK KORA

A Mester így szólt:

– A szülők éveiről az ember ne feledkezzen meg soha; azért, hogy örüljön fölötte, s azért, hogy aggódjon miatta.

 

SZÓ ÉS TETT

A Mester így szólt:

– A régiek keveset beszéltek; már csak azért is, hogy ne mondjanak többet, mint amennyit tettek.

 

A LEMONDÁS

A Mester így szólt:

– Kevesen vannak, akik azért vesztettek valamit, mert lemondtak róla.

 

AZ IGAZI ÉRTÉK

A Mester így szólt:

– Az igazi érték nem marad magában; biztosan talál barátot.

 

ERKÖLCS ÉS ÉRZÉKISÉG

A Mester így szólt:

– Még nem láttam embert, akinek jelleme szilárd.

Valaki azt mondta:

– Shen Chang.

A Mester így szólt:

– Chang érzéki. S hogyan lehet az ilyen ember szilárd jellemű?

 

AMIRŐL A MESTER HALLGAT

Dsi Gung szólt:

– A Mester sokat beszél a műveltségről és a művészetről. A természetről és a világrendről azonban nem mond semmit.

 

KÖZKEDVELTSÉG

A Mester így szólt:

– Yen Ping Dshong érti, hogyan kell az emberekkel bánni. Hosszú évek óta forog közöttük, s még mindig közkedveltségben áll.

 

KI TUDJA?

Dsi Dshong azt kérdezte:

– Dsi Wen háromszor került Chu tartomány kancellári székébe, de egyszer sem örült neki. Háromszor küldték el, de egyszer sem bánkódott miatta. Sőt még kötelességének tartotta, hogy utódait a hivatalba bevezesse. Hogyan kell őt megítélni?

A Mester így szólt:

– Lelkiismeretes ember.

Arra a kérdésre, hogy erkölcsös volt-e, azt mondta:

– Nem tudom, erkölcsös volt-e.

– Amikor Tsui tábornok az uralkodót, Tsi hercegét meggyilkolta, a bölcs, bár tíz négyesfogata volt, elhagyta Chen Wen-t, minden földjét, vagyonát és kivándorolt. Más országba került, de azt mondta: itt az emberek éppen olyanok, mint a mi Tsui tábornokunk s ismét kivándorolt. Más országba került, de ismét azt mondta: itt az emberek éppen olyanok, mint a mi Tsui tábornokunk, s újra kivándorolt. Hogyan kell őt megítélni?

A Mester így szólt:

– Tiszta ember.

Arra a kérdésre, hogy erkölcsös volt-e, azt mondta:

– Nem tudom, erkölcsös volt-e.

 

ELÉG

Gi-ről, a bölcsről azt beszélték, hogy mielőtt cselekszik, háromszor meggondolja magát. A Mester hallott felőle és így szólt:

– Kétszeri meggondolás is éppen elég.

 

A BÖLCSESSÉG MÉRTÉKE

A Mester így szólt:

– Ning Wu lovag, míg az országban rend volt, bölcsen uralkodott. Mikor felfordulás következett, olyan volt, mint a bolond. Bölcsességét mások is elérhetik. Bolondsága utolérhetetlen.

 

EZ AZTÁN A KÉRDÉS!

A Mester így szólt:

– Ki igazolja, hogy We Shang Gau becsületes? Mikor egyszer valaki ecetet kért tőle,  a szomszédba ment kölcsönkérni, hogy adhasson.

 

A MESTER SZÍVE VÁGYA

Yen Yüan és Gi Lu a Mesterrel együtt ültek. A Mester így szólt:

– Most mondjátok el, mi az, amit szívetekben igazán kívántok.

Dsi Lu kezdte:

– Kocsit és lovat szeretnék és finom prémes bundát. Barátaimmal együtt használnám, s ha azok elkoptatnák, nem haragudnék.

Yen Yüan azt mondta:

– Nem szeretnék azzal, ami bennem jó, dicsekedni, és nem szeretném, ha valakire rászorulnék.

Dsi Lu pedig:

– Szeretnénk a Mester szíve vágyát hallani.

A Mester így szólt:

– Az öregeknek békés öregséget, a barátoknak hűséges barátságot, a szegényeknek védelmet és biztosságot.

 

KIVÁLÓSÁG?

A Mester így szólt:

– A tizenöt családot számláló faluban biztosan van olyan lelkiismeretes és igazságos ember, mint én; miért ne lenne olyan, aki úgy szeretne tanulni, mint én?

ÁLLAMI SZOLGÁLAT

Gi Kang lovag azt kérdezte, hogy Dshong Yu alkalmas-e az állami szolgálatra.

A Mester így szólt:

– Yu elszánt. Mi akadálya lenne állami szolgálatának?

A lovag azt mondta:

– És Si alkalmas az állami szolgálatra?

A Mester így szólt:

– Si lelkiismeretes. Mi akadálya lenne állami szolgálatának?

A lovag azt mondta:

– Kiu alkalmas az állami szolgálatra?

A Mester így szólt:

– Kiu ügyes. Mi akadálya lenne állami szolgálatának?

 

AZ ERŐ

Chan Kiu azt mondta:

– A Mester tanítását mindenekfölött szeretem. Megvalósításához azonban erőm kevés. A Mester így szólt:

– Ha erőd kevés, a fele úton kidőlsz; de ne feküdj le az út elején.

 

TUDÓSNAK LENNI KÉTFÉLEKÉPPEN

A Mester így szólt Dsi Hia-hoz:

– Légy tudós úgy, ahogy a bölcs, ne úgy, ahogy a közönséges ember.

 

EMBERKERESÉS

Dsi Yu Wu Chang városának kapitánya volt. A Mester így szólt:

– Leltél emberre?

Mire az:

– Tan-Tai Mie-Ming van itt, nem jár mellékutakon és sohasem láttam nyilvános épületben, csak ha hivatalos dolga volt.

 

BECSÜLET

A Mester így szólt:

– Az ember becsületéből él; ami ezenkívül van, csak véletlen és kitérés.

 

A LEGMAGASABB FOK

A Mester így szólt:

– Aki tud, nincs olyan messze mint aki keres. Aki keres, nincs olyan messze, mint az, aki derűs.

 

AKIVEL LEHET BESZÉLNI

A Mester így szólt:

– Aki az átlagon felül áll, annak a magas dolgokat el lehet mondani. Aki az átlagon alul áll, annak a magas dolgokat nem lehet elmondani.

 

BÖLCSESSÉG ÉS ERKÖLCS

Fan Chi azt kérdezte, hogy mi a bölcsesség. A Mester így szólt:

– Bölcs az, aki az emberek dolgával törődik, a szellemeket és az isteneket tiszteli, de tőlük távol tartja magát. Fan Chi azt kérdezte, hogy mi az erkölcs.

A Mester így szólt:

– Erkölcsös ember számára először a kötelesség, aztán a jutalom.

 

AZ ÉRTELEM ÉS A SZÍV TUDÁSA

A Mester így szólt:

– Aki a súlyt az értelemre és a tudásra teszi, az a víznek örül; aki a súlyt a szívre és a vallásra teszi, az a hegynek örül. Az értelmes szereti a mozgást; a vallásos szereti a nyugalmat. Az értelmesnek sok a barátja; a vallásosnak hosszú az élete.

 

FÁJDALOM

A Mester így szólt:

– A tehetségeket nem ápolják, a tanultakat nem beszélik meg, a kötelességeket ismerik, de nem teljesítik, az ember tele van hibával és nem tehet ellene semmit: ez az, ami igazán fáj.

 

MI A TEENDŐ?

A Mester így szólt:

– A célt megválasztani, s a hozzávezető útra lépni, a termékeny tehetségekbe kapaszkodni, az erkölcsre támaszkodni, a művészeteket nem elhanyagolni.

 

A JÓ HADVEZÉR

A Mester így szólt Yen Hui-hoz:

– Szolgálatban tevékenynek lenni, szolgálton kívül elrejtőzni. Csak mi ketten tudjuk, hogy mi ez.

Dsi Lu azt mondta:

– Ha három hadsereget kellene vezetned, kit vennél magadhoz?

A Mester így szólt:

– Azt, aki puszta ököllel a tigrisnek rohanna, a folyónak indulna csónak nélkül és vakmerőn a halált keresné, azt nem venném magamhoz. Szívesen azt venném, aki, ha már elvállalta, lelkiismeretes, meggondolt és valóban cselekszik.

 

GAZDAGSÁG

A Mester így szólt:

– Ha a gazdagságot holtbiztosan el lehetne érni, én is nekifognék, még ha egész nap korbáccsal kellene járnom, akkor is. Mivel nem lehet, hajlamomat követem.

 

HÁROM ESET

A Mester három esetben volt különösen elővigyázatos: ha böjtölt, ha háború volt és ha meghűlt.

 

ÖNJELLEMZÉS

She hercege azt kérdezte Dsi Lu-tól, hogy milyen ember ez a Kungtse. Dsi Lu nem is válaszolt.

Később a Mester így szólt:

– Miért nem mondtad neki egyszerűen: olyan ember, aki annyira keresi az igazságot, hogy enni is elfelejt, barátai közt a gyászról is megfeledkezik, és észre sem veszi, amint az öregség eléri?

Dividers

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.