Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Buddha tanításai 8

DHAMMAPADA A TÖRVÉNY ÚTJA

Buddha tanításai

 

XXVI. A bráhmin

 

Kelj át a folyón, bráhmin, kelj át teljes lelkeddel. Hagyd hátra a vágyakat. Ha

átkeltél a szamszára folyóján, eléred a Nirvána földjét.

 

Ha meditáció és elmélyedés révén a bráhmin elérte a túlpartot, t

eljes látást nyer, és béklyói lehullnak.

 

Akinek nincs túlsó- és innenső part, akinek megszűntek a partok, aki túl van

minden félelmen, és megszabadult, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki elmélyedésben tölti napjait, aki tiszta és békés, aki megtette a

kötelességét, aki megszabadult a szenvedélytől, aki elérte a legfőbb célt,

azt nevezem bráhminnak.

 

A Nap nappal ragyog, a Hold pedig éjszaka. A harcos csillogó páncéljában

ragyog, a bráhmin pap pedig meditáció közben. De a Buddha éjjel is,

nappal is ragyog, és a felébredt ember az ő dicsőségének fényében fürdik.

 

Mert elbánt a gonosszal, ezért hívják bráhminnak. Mert békében él,

ezért hívják szamanának. Mert elvetett minden bűnt, ezért hívják

pabbadzsitának, zarándoknak

 

 Soha nem szabad a bráhmint megsérteni. És a bráhmin sohasem

viszonozhatja gonosszal a gonoszt. Jaj annak, aki megsérti a bráhmint!

Jaj a bráhminnak, aki gonosszal viszonozza a gonoszt!

 

Nem csekély a jutalma a bráhminnak, ha megtartóztatja elméjét a világi gyönyöröktől. Ahányszor megállítja magában mások megsértésének vágyát, annyiszor szűnik meg egy-egy fájdalom.

 

Aki nem okoz fájdalmat sem gondolattal, sem beszéddel, sem cselekedettel,

aki uralkodik e három fölött, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki az igazság törvényét Buddha tanának hirdetőjétől tanulja,

tisztelje mesterét, hogy a bráhmin tiszteli az áldozati tüzet.

 

Nem hosszú haj, család vagy származás révén lesz valaki bráhminná.

Akiben igazság és szeretet lakozik, az örömben él, és bráhminnak nevezhető.

 

Mit ér a nyíratlan haj, az antilopbőr ruha, az aszkéták viselete kívül,

ó ostoba, ha belül kusza vágyak kínoznak?

 

Aki elnyűtt ruhát visel, aki olyan vékony, hogy kilátszanak a bordái,

aki egyedül él az erdőben teljes elmélyedésben, azt nevezem bráhminnak.

 

Nem tekinthető valaki bráhminnak csak azért mert egy bizonyos családból

vagy anyától származik, hisz attól még lehet gőgös és gazdag. Csak akinek

nincsenek földi javai és vágyai, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki leoldott minden béklyót, kinek elméje nem hajlik a félelemre,

aki a végtelen szabadságot megismerve megszabadult minden köteléktől,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki elvágta a szíjat, a derékövet ruhája minden csatjával együtt, aki

kinyitotta a reteszt, és kitárta az ajtót, aki felébredt, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki, bár ártatlan, elszenvedi a sértést, korbácsütést, bilincset, akinek egyetlen

fegyvere a kitartás és lelkierő, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki mentes a haragtól, híven betartja fogadalmát, erényes, mentes a

testi vágytól, önmagának mestere, kinek e test utolsó halandó teste,

azt nevezem bráhminnak.

 

A víz nem tapad a lótuszlevélhez, a mustármag sem a tű hegyéhez.

Hasonlóképp, aki nem ragaszkodik az érzéki gyönyörökhöz,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki már ebben az életben meglátta a szenvedés végét, aki letette terheit és megszabadult, azt nevezem bráhminnak.

 

Akinek látása mélyre hatol, aki bölcs, aki ismeri az utat, és tudja, mi van

azon kívül, aki elérte legfőbb célját, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki távol tartja magát azoktól, akiknek van otthonuk, és azoktól is, akik otthontalanok, aki egyedül vándorol semmit sem kívánva,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki semmilyen élőlényt nem bánt, sem a gyengébbet, sem az erősebbet, aki

nem öl, és nem okoz halált, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki türelmes a türelmetlenekkel, békés az erőszakosokkal, önzetlen a

kapzsikkal szemben, azt nevezem bráhminnak.

 

Akiről a bujaság és gyűlölet, gőg és képmutatás úgy hullik le,

mint mustármag a tű hegyéről, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki békés, hasznos és igaz szavakat szól, melyek senkit meg nem bántanak,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki ezen a világon nem vesz el olyasmit – legyen az rövid vagy hosszú, kicsi

vagy nagy, jó vagy rossz –, ami nem illeti meg, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki nem sóvárog sem e világ, sem más világ után, aki a vágyaktól szabadon

végtelen szabadságot élvez, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki tisztánlátása révén mentes a kételytől, kinek mindene megvan,

és ezért semmire sem vágyik, hiszen elérte a halhatatlan Nirvánát,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki ebben a világban túljutott jón és rosszon, és ezen a kettősségen,

aki megszabadult a szenvedélytől, tehát a szenvedéstől is, aki megtisztult,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki tiszta, fénylő, derült és békés, mint a Hold, aki a mulandóban nem talál

gyönyört, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki túllépett a szamszára káprázatán, az átalakulás nehezen megtehető,

sáros útján, aki átkelt a túlsó partra, s már kételyektől és múló vágyaktól megszabadulva, tökéletes elmélyedésben elérte a Nirvána örömét,

azt nevezem bráhminnak.

 

Aki otthontalanul bolyong e világban, nem törődve a világi vágyakkal,

melyek többé nem kísértik, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki otthontalanul bolyong e világban, nem törődve a világ lázas

életszomjával, amely többé nem kísérti, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki megszabadult mind az emberek, mind az istenek kötelékeitől,

aki független minden teremtett dologtól, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki megszabadult a gyönyörtől és fájdalomtól, aki lenyugodott,

és elhamvasztotta a halálthozó élet magvait, aki hősiesen meghódította a

belső világokat, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki ismeri az élők eltűnését és visszajövetelét, az élet születését és

újraszületését, aki örömmel ért útja végére, s most felébredt és lát,

azt nevezem bráhminnak.

 

Kinek útját nem ismerik sem az emberek, sem a szellemek, sem az istenek,

aki megtisztult minden tökéletlenségtől, aki szentté, arhattá lett,

azt nevezem bráhminnak.

 

Akinek semmi a jövő, a jelen és a múlt, akinek semmije sincs és semmit sem

kíván, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki erős, nemes, hőslelkű, mindent látó, mindent legyőző, örökké tiszta, aki

elért az út végére, aki felébredt, mint Buddha, azt nevezem bráhminnak.

 

Aki ismeri múlt életeinek folyamát, és megszabadult a halálba torkolló

élettől, aki ismeri az ég örömeit és a pokol kínjait, mert látnok,

aki mindent tisztán lát, aki tökéletességében egy a legfőbb tökéletességgel,

azt nevezem bráhminnak.

Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.