Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Buddha tanításai 6

DHAMMAPADA A TÖRVÉNY ÚTJA

Buddha tanításai

 

XXI. Az ébrenlét

 

Ha a kis gyönyört elvetve nagy örömre talál, a bölcs lemond a kicsiről

és a nagy felé fordul.

 

Aki úgy keresi boldogságát, hogy másokat boldogtalanná tesz, azt a gyűlölet

láncai tartják fogva, ezért nem lehet szabad.

 

Elmulasztják, amit tenni kell, és megteszik, amit kerülni kell.

Így szaporodnak az öntelt és esztelen emberek bűnös vágyai.

 

De akik mindig ügyelnek tetteikre, akik nem teszik, amit kerülni kell,

azok éberek és bölcsek, és bűnös vágyaik véget érnek.

 

És a szent, a bráhmin megtisztult minden múltbéli bűntől, akkor is,

ha netán apa- és anyagyilkos volt, ha két nemes királyt is megölt,

vagy romlásba döntött egy egész birodalmat s annak népét.

 

A szent, a bráhmin megtisztult minden múltbéli bűntől, akkor is,

ha netán apa és anyagyilkos volt, ha két szent királyt is megölt,

sőt levágta a legkiválóbbakat.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek. Éjjel és nappal,

mindenkor Mesterükre, Buddhára emlékeznek.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek. Éjjel és nappal,

mindenkor a Törvény Igazságára emlékeznek.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek. Éjjel és nappal,

mindenkor a szent testvériségre emlékeznek.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek. Éjjel és nappal,

mindenkor a test misztériumára emlékeznek.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek. Éjjel és nappal,

mindig örömet találnak, mert szeretnek minden létezőt.

 

Gautama Buddha követői felébredtek, és örökké éberek: Éjjel és nappal,

mindig örömet találnak a tökéletes elmélyedésben.

 

Fájdalmas elhagyni a világot, fájdalmas a világban élni, és fájdalmas

egyedül lenni a sokaságban. A lélek hosszú vándorútja a fájdalom útja.

Hadd pihenjen meg a vándor az úton, és hadd legyen szabad. 

 

Akinek hite van és erénye, az valódi kincsre és dicsőségre talált.

Bármerre járjon, tisztelettel fogadják.

 

A jóság messziről látszik, mint a Himalája hegye. De a gonoszság rejtve oson,

mint a sötétben kilőtt nyíl.

 

Aki tud egyedül élni és egyedül pihenni, aki nagy feladatába sosem fárad bele,

az örömben élhet a vágyak erdőszélén, hiszen önmaga ura.

 

XXII. A sötétség

 

Aki hazudik, pokolra jut, s az is, aki letagadja, amit tett, bár jól tudja,

mit követett el. Mindkettőjükre szenvedés vár,

mert vétettek az igazság ellen.

 

Sokan vannak, akik sárga szerzetesi ruhát viselnek, de életük tisztátalan,

és nem ismerik az önuralmat. Ezek a bűnösök gonosztetteik miatt

a gonosz pokolban születnek majd újra.

 

Mert a gonosznak jobb volna, ha vörösen izzó vasgolyót nyelne,

mint hogy jó emberek adományként felajánlott étkeit egye.

 

Négy dolog jut osztályrészül az esztelennek, aki más asszonyával hál:

lealacsonyítja magát, örömét nyugtalanság zavarja,

elítélik az emberek, és pokolra jut.

 

Igen. A lélek romlása, a rettegéstől zavart öröm, a törvény ítélete a pokolba

vezető út. Meggondolva ezt a négyet, senki se járjon más asszonya után.

 

Ahogy a nád elvágja annak kezét, aki rosszul fogja meg, a szerzetesi

életmód is pokolra viszi azt, aki nem tökéletesen követi.

 

Mert aki az odaadó szolgálatot figyelmetlenül végzi, a szent fogadalmat

megszegi, szentségét bűn szennyezi, annak élete nem hoz jó gyümölcsöt.

 

Akinek tennie kell valamit, tegye azt teljes erejéből. Az esztelen hiába

zarándokol, csak a port kavarja fel az úton, a veszélyes vágyak porát.

 

Jobb semmit sem tenni, mint rosszat, mert a rossz cselekedet égő

szenvedést okoz. Tedd tehát, ami helyes, mert a jótett sosem okoz fájdalmat.

 

A végvárat kívül-belül őrzik, így őrizze az ember is önmagát.

Egy pillanatra se legyen óvatlan. Aki hagyja, hogy óvatlanul múljanak el

napjai, végül a poklok kínjára jut.

 

Akik szégyellik magukat, mikor nincs okuk, de szégyentelenek, mikor okuk

volna rá, azok helytelen szemléletűek, és útjuk lefelé vezet.

 

Akik félnek attól, amitől nincs okuk, de vakmerők azzal szemben,

amitől okuk volna félni, helytelen szemléletűek, és útjuk lefelé vezet.

 

Akik azt hiszik, hogy jó a rossz, és rossz a jó, helytelen szemléletűek,

és útjuk lefelé vezet.

 

De akik tudják, hogy rossz a rossz, és jó a jó, helyes szemléletűek,

és útjuk felfelé vezet.

 

XXIII. A türelem

 

Csendes békében tűröm a sértő szavakat, mint harci elefánt a rálőtt nyilakat,

mert sok embernek nincs önuralma.

 

A csatában kiképzett elefántot használnak, a királyok saját kiképzett

elefántjaikon ülnek. A legjobb ember önmagát képzi,

és békésen tűri a bántalmakat.

 

Jók a kezessé nevelt öszvérek, s a Szindhből való nemes paripák.

Jók a szelídre nevelt, erős elefántok. De a legjobb az ember,

aki önmagát neveli.

 

Mert nem ilyen jószágokon érhetjük el az ismeretlen országot. A Nirvánát az

ember éri el, aki bölcsen, bátran neveli önmagát.

 

A nagy elefántot, a Dhana-palakát nehéz megfékezni a bőgés idején,

és fogságban visszautasítja az ételt, mert nem felejti el hazáját, az ősvadont.

 

A lusta és falánk ember, aki nagyokat eszik, majd lehever, aki olyan, mint a

hizlalt disznó, az olyan balga meghalni születik újra.

 

Egykor elmém még arra kóborolt, amerre az önös vágyak, a bujaság,

a gyönyör vonzotta. Ma ugyanez az elme nem kóborol.  Megszelídült az

összhang állapotában, mint ahogy a vad elefántot is megszelídíti a nevelő.

 

Élvezd az éberség örömét. Őrizd jól az elméd. Szakadj el alacsonyabb énedtől,

ahogy az elefánt rántja ki magát a mocsárból.

 

Ha az élet útján az ember bölcs és értelmes társra talál, akiben megvalósult a

jóság és önuralom, járjanak együtt az úton. Együtt győzzék le az út

veszedelmeit, örömben és belső teljességben.

 

De ha az élet útján az ember nem talál bölcs és értelmes társra,

akiben megvalósult a jóság és önuralom, járjon egyedül az úton,

mint a száműzött király,

  

Mert jobb egyedül járni az élet útján, mint egy bolond társaságában. Keveset

kívánva és kevéssel törődve, hátrahagyva minden bűnt, járj egyedül, mint a

magányos elefánt.

 

Jó a barátság a szükség idején, és a barátokkal az örömben osztozni is jó. Jó

helyesen élni halálunk előtt, és a fájdalmat legyőzni is jó.

 

Jó e világban anyának lenni, és apának lenni is jó. Jó e világban szerzetesnek

lenni, és szentéletű bráhminnak lenni is jó.

 

Jó egy életen át élvezni az erényt, és szilárd, tiszta hitben élni is jó.

Jó a bölcsességet elérni, és a bűnt elvetni is jó.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.